Tilbake

Covid-19: Viktig informasjon om karantenehotell

For bestilling av karantenehotell ved innreise til Norge er det flere retningslinjer vi anbefaler at du setter deg inn i, før du eller dine ansatte skal ut på en reise.

Oppredd seng på hotellrom

Det er strenge regler for hvilket karantenehotell den enkelte blir innlosjert på, og du kan ikke selv velge hvilket hotell du må bo på i karantenetiden. Dette bestemmes av kommunen eller grensepolitiet. Selv om du bor i en annen kommune, må du bo på anvist karantenehotell.

Hvem må bo på karantenehotell?

Alle som ikke omfattes av unntak, og som ankommer Norge fra utlandet, må på karantenehotell bestemt av kommunen eller grensepolitiet.

Hvilke hotell er karantenehotell?

Følgende hotellkjeder brukes som karantenehotell, men være oppmerksom på at dette kan endres fortløpende avhengig pågang og nasjonale retningslinjer:

  • Clarion
  • Comfort
  • Scandic
  • Thon

Dersom du har hotellbekreftelse på et annet hotell enn det du er anvist til, kan du ikke bo på dette hotellet. Det er kun dedikerte hotell som kan benyttes som karantenehotell.

Informasjon til arbeidsgiver

Som arbeidsgiver har dere mulighet til å forhåndsbestille karantenehotell for deres ansatte. Vi gjør oppmerksom på at dersom dere bestiller gjennom Berg-Hansen vil ordinære avtalepriser gjelde. Et karantenetillegg kan tilkomme prisen.

Slik kan arbeidsgiver søke om et spesifikt karantenehotell

  1. Arbeidsgiver må søke arbeidstilsynet om å få godkjent et spesifikt hotell som godkjent oppholdssted for deres ansatte under karantenen. Vi anbefaler at dere legger inne flere hotellalternativ i søknaden.

Mer informasjon og link til søknad finner dere her:
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av-arbeidstakere/godkjenning-av-innkvartering-for-arbeidstakere-i-innreisekarantene/

Logg inn med Min ID. Arbeidstilsynet tar kroner 2000,- i gebyr for å behandle søknaden. Svartiden er mellom 4-6 dager.

  1. Når søknaden er godkjent av Arbeidstilsynet er det viktig dere gir beskjed til Berg-Hansen, slik at vi kan reservere rom på godkjent hotell.
  2. Den reisende må fremlegge dokumentasjon på hotellbestilling. Den reisende må også ha kopi av godkjenningen fra Arbeidstilsynet av gjeldende hotell. Dette fremvises ved pass-/grensekontrollen. NB! Den dokumentasjonen MÅ medbringes. Ved manglende dokumentasjon blir den reisende henvist til et av kommunens utvalgte karantenehoteller.

Til informasjon sier Ullensaker kommune at det kan være en mulighet for at den reisende allikevel blir sendt til kommunens karantenehotell selv med denne godkjenning, dersom de mener de ikke har nok «TISK-kapasitet» (testing, isolering, smittesporing og karantene) til å følge opp alle henvendelser.

Vi gjør oppmerksom på at alle grenseoverganger krever at du må i karantene, på stedet du passerer grensen. Derfor må det også søkes om godkjent karantenested på andre aktuelle destinasjoner, enn de som er nevnt ovenfor.