Tilbake

Skal vi bare velge reisemål ut fra hva som er «etisk riktig»?

Etisk turisme er noe vi nordmenn blir mer og mer opptatte av. Turisme som er til fordel for den lokale befolkningen og det lokale miljøet. Turisme som applauderer land med riktig fokus på menneskerettigheter, klima- og miljøpolitikk, og dyrevelferd. Jeg er utrolig stolt av å bo i et land og jobbe i en bransje, der vi har mennesker og miljø i fokus. Men betyr det at vi skal kutte ut reisemål som ikke er på den etiske vinner-listen?

Tog i Ecuador
Tog i Ecuador

«The World’s Ten Best Ethical Destinations»

Hvert år rangerer organisasjonen Ethical Traveler 200 land ut fra kriterier som omhandler menneskerettigheter, klima- og miljø, og dyrevelferd. De ti som utpeker seg, og som det siste året har drevet beundringsverdig arbeid innenfor disse kriteriene, kan krone seg med tittelen «Etisk destinasjon».

Dette er land som gjør en reell innsats, og som jobber med kontinuerlig forbedring. Det betyr at landene kanskje ikke er de aller mest etiske i verden, men at de har gjort den største innsatsen til forbedring. En kul kåring, synes jeg.

Listen for 2019 ser slik ut (i alfabetisk rekkefølge):

 • Benin
 • Costa Rica
 • Ecuador
 • Fiji
 • Gambia
 • Mongolia
 • Nepal
 • Palau
 • Uruguay

Årets utvalgte består dog av ni og ikke ti land. Chile var en del av den opprinnelige listen, men ble fjernet da de trakk seg ut av FN’s «Global Compact For Migration».

Palmetrær over kritthvit sand på Fiji
Paradisstrender på Fiji

Felles for de ni på listen er at de alle har jobbet for å bedre menneskerettighetene i landet, og at de har et spennende og riktig fokus på klima- og miljøpolitikk. De har alle en vei å gå for å bli «plettfri», men de fortjener alle å applauderes for innsatsen de gjør. Samtlige land er også naturskjønne og kulturelle reisemål, som teller positivt på kåringen.

Reiser du til et av disse landene, kan du ifølge Ethical Traveler gjøre det med god samvittighet.

Hva med de landene som sliter med både sivile og politiske rettigheter?

Det finnes mange land som ikke scorer høyt når det kommer til etiske kriterier, og her er det spesielt de sivile og politiske rettighetene det er fokus på. Innbyggerne i disse landene har gjerne mangel på ytringsfrihet, ingen religionsfrihet, de har mistet retten til et privatliv, og de er fratatt politiske rettigheter og retten på et fritt valg.

Valget mange av oss da står ovenfor, er om vi skal ta avstand fra et lands regime ved å ikke reise dit, eller om vi skal støtte opp om den lokale befolkningen og sørge for at de som lever av turisme får mat på bordet.

Gate i Havana, Cuba
Fargerike gater i Havanna, Cuba

«Verstingene»

Organisasjonen Freedom House rangerer hvert år alle verdens land, basert på sivile- og politiske rettigheter. Rangeringen heter Freedom in the World, og tar utgangspunkt i rettigheter som er internasjonalt anerkjent gjennom FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

Ikke overraskende kommer land som Syria og Nord-Korea verst ut, men vi finner også flere reisefavoritter nederst på lista.

Her er ti av reisefavorittene som befinner seg langt ned på listen (i alfabetisk rekkefølge):

 • Cuba
 • Egypt
 • Forente Arabiske Emirater
 • Kina
 • Laos
 • Myanmar
 • Russland
 • Thailand
 • Tyrkia
 • Vietnam


Kartet over viser hvilke land som betegnes som «Free» og ikke. Lilla er «Not free», gul er «Partly Free» og grønn er «Free».

Fellesnevneren for «verstingene» er ingen (eller tilnærmet lik ingen) politiske rettigheter. Det betyr at myndighetene er undertrykkende og styrer landet med «jernhånd». Innbyggerne har også få sivile rettigheter, som eksempelvis betyr liten (eller ingen) ytringsfrihet, at rettighetene til arresterte og innsatte i fengsel ikke blir ivaretatt, og at myndighetene kontrollerer mesteparten av den økonomiske aktiviteten.

Hvor mye vekter vi etiske prinsipper når vi velger reisemål?

Om du skal vektlegge etiske prinsipper eller ikke når du velger reisemål, er et individuelt valg som hver enkelt av oss må føle på. Men det som er helt sikkert er at vi alle, som helhet, har enorm påvirkningskraft. Turisme er verdens største økonomiske industri og ca. 10 prosent av verdens befolkning har reiserelaterte jobber som levebrød.

Ethical Traveler mener at vi har kraften til å forandre verden. De mener at våre fotavtrykk og hvor vi legger igjen våre penger, har noe å si for hvordan et lands regime styrer sine innbyggere, sin miljø- og klimapolitikk, og sin dyrevelferd..

..men vi må heller ikke glemme hvor viktig turismen er for taxisjåføren, kokken, hotellresepsjonisten og turguiden på Cuba, i Tyrkia eller i Vietnam.

Vietnamesere i risåkeren
Vietnam

Jeg tror det er viktig at vi snakker høyt om dette temaet, slik at hver enkelt av oss kan føle seg trygg på at valget man tar, og reisemålet man velger, er i tråd med eget verdisett. Ifølge listen til Freedom House er det kun tre land i verden som har plettfri vandel, og det er Finland, Norge og Sverige.

Det blir med andre ord ikke mye reising på oss dersom vi kun skal dra til de landene med full score på menneskerett-skalaen.