Tilbake

Berg-Hansen går motstrøms og satser lokalt

Berg-Hansen styrker den lokale satsningen i Stavanger og har ansatt ny daglig leder. Eli Valborg Lindland kjenner næringslivet og markedet i Stavanger meget godt, og er nå klar til å utvikle enda bedre produkter og tjenester tilpasset de lokale reisebehovene.

Norges energihovedstad består av et rikt næringsliv, og mange internasjonale selskaper har sitt hovedsete i byen. Dette gir også gode synergier til andre næringer i Stavanger, og for Berg-Hansen har det alltid vært viktig å være til stede der utvikling og innovasjon skjer.

Eli Valborg Lindland
Daglig leder i Berg-Hansen Stavanger, Eli Valborg Lidland

Eli Valborg Lindland har over 30 års erfaring i reisebransjen, med teknologi og utvikling som spesialfelt. De siste 15 årene har hun vært IT-direktør for hele Berg-Hansen kjeden og ansvarlig for utviklingen av digitale og effektive reiseverktøy kundene våre nå nyter godt av. Nå gleder hun seg til å flytte hjem til gamle trakter.

– Etter mange års tilstedeværelse i Stavanger, vet vi hvor viktig det er å kjenne pulsen på næringslivet og forstå kunden. Det kan ikke gjøres fra Oslo eller digitalt. At vi nå i enda større grad kan gå i direkte kundemøter og snakke med oppdragsgivere gir oss en unik innsikt i reisebehovene. På sikt vil dette føre til enda bedre tjenester og produkter tilpasset kundebehovene i Stavanger og omegn. Nå gleder jeg meg til vi skal fortsette å utvikle den lokale reiseekspertisen i Stavanger, og selvfølgelig fortsette med vår unike personlige service, sier Lindland.

Internasjonalt miljø og unike reisebehov

Stavanger skiller seg ut fra andre norske byer, og har hatt flere internasjonale flyruter enn folketallet skulle tilsi. Dette har tydelig påvirket reisevanene til rogalendingene. Det internasjonale mangfoldet har også bidratt til at regionen har fått et rikt kulturliv, som igjen har skapt et behov for tilrettelagte turer med fokus på mat, vin og kortreiste opplevelser.

– Stavanger er ofte tidlig ute med nye trender, og det er viktig at Berg-Hansen tilpasser seg de nye behovene i markedet. Våre reiserådgivere er eksperter på destinasjoner som er særegne for energiindustrien og som ofte krever ekstra ekspertise. Vi håndtere også reiser til og fra oljeplattformer som er sårbare for værforhold,  og derfor krever at vi er tilgjengelige for kundene våre 24/7.  At vi nå kan spisse denne kompetansen og servicene ytterligere er noe vi ser frem til, sier Lindland.

Best på digitale møteplasser

En stor del av konferansevirksomheten i Norge har vært lagt til Stavanger. Det siste året har imidlertid også behovet for digitale og hybride møteplasser dukket opp.

– I Berg-Hansen har vi det siste året utarbeidet gode digitale verktøy som gjør at våre kunder kan gjennomføre profesjonelle og inspirerende digitale møter for sine kunder og kolleger. Erfaringen fra dette arbeidet tar jeg med meg videre som daglig leder i Stavanger, og vil være et av mange satsningsområder for oss framover, sier Lindland.

– Vi ser frem til å utvikle flere lokale arbeidsplasser. Dette er noe av drivkraften bak vår strategi. Vi ønsker å skape sterke lokale selskaper, som kan demme opp for de reisebehov nordmenn har lokalt, samtidig som vi skaper flere lokale arbeidsplasser. På den måten gjør vi noe viktig for både de lokale forholdene – men også for Norge som helhet, hvor vi bidrar til skatteinntekter, sier administrerende direktør i Berg-Hansen, Per Arne Villadsen.


Berg-Hansen kontoret i Stavanger består av 22 eksperter på reiserådgiving, Meeting & Events, samt kundeoppfølging fra et eget KAM og Salg team, med lang erfaring og inngående kjennskap til det lokale markedet. Fra 1. januar er Berg-Hansen kontoret lokalisert i Badehusgaten i Stavanger.