Tilbake

Nå kan du klimakompensere flyreisen din

Som reisebyrå erkjenner vi at flyreiser legger igjen et negativt fotavtrykk. Samtidig vet vi at vi aldri vil slutte å reise. Derfor tilbyr Berg-Hansen nå reisende å klimakompensere flyreisen.

Flyvinge

Vi er klar over at dette alene ikke løser verdens miljøutfordring. Men inntil el-fly kommer i kommersiell drift er vi veldig glade for å kunne tilby denne muligheten.

Kompensasjonen gjøres gjennom etablerte og globale systemer, og vi har valgt å jobbe med norske CHOOOSE i dette arbeidet. Pengene for klimakompenseringen går til å støtte CO2-reduserende prosjekter i utviklingsland gjennom å kjøpe – og slette – klimakvoter fra disse.

Hva er en klimakvote?
Hver klimakvote representerer en CO2-reduksjon på 1 tonn, og vi benytter FN-organisasjonen ICAO sine data for å regne ut utslippene. Vi støtter FN-godkjente og klimavennlige prosjekter som reduserer forurensing, gjennom å slette klimakvoter likt utslippet fra din reise. Prosjektene er godkjent FN og innehar den nyeste tilgjengelige Gold Standard-verifisering.

Om prosjektet
Berg-Hansen har valgt å støtte et prosjekt som heter Kariba Forest Protection i Zimbabwe. Kariba-prosjektet sikrer at 784.987 hektar skog og dyreliv på den sørlige kysten av Zimbabwes Lake Kariba beskyttes.

I tillegg til å beskytte miljøet, bidrar Kariba-prosjektet også til en rekke aktiviteter for å skape trivsel i nærliggende lokalsamfunn. Eksempler på dette er helsetjenester til lokalbefolkningen, utvikling av infrastruktur, lettere tilgang til rent vann og subsidier som gjør det mulig for de fattigste barna å gå på skole.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan klimakompensere reisen din? Kontakt oss på info@berg-hansen.no