Tilbake

Vi selger ikke lenger Dorchester Collection

Vi kan ikke selge alt! Berg-Hansen har besluttet å fjerne tilgangen til den Brunei-eide Dorchester Collection-kjeden i alle våre bookingkanaler. Årsaken er at innføringen av Sharia-straffelov slik den praktiseres i Brunei, er uforenelig med våre verdier.

Dorchester Collection

– Når selskaper og samarbeidspartnere bryter med grunnleggende menneskerettigheter og viktige samvittighetsspørsmål er det vårt ansvar å fjerne tilhørende produkter fra våre varehyller, sier direktør for partnere i Berg-Hansen, Petter Brodahl.

I Berg-Hansen tilbyr vi en stor og åpen markedsplass og vi gjør hva vi kan for å tilby et bredt utvalg av relevante produkter og tjenester i ulike prisklasser. Men vi verken kan eller vil tilby alt, til alle.

– I tråd med vårt samfunnsansvar og fokus på bærekraft vil vi fremover stille større krav til våre leverandører og samarbeidspartnere. Det er helt avgjørende at det er samsvar mellom vår måte å drive på, og hvilke retningslinjer våre partnere driver sin virksomhet etter, sier Brodahl.

Våre ”prinsipper for leverandøradferd” beskriver våre krav for bærekraftig og samfunnsansvarlig drift. Blant annet vil vi respektere menneskerettigheter, motarbeide korrupsjon, samt følge lokale lover og regler. Sharia-straffelov, slik de praktiseres i Brunei, bryter med de mest grunnleggende menneskerettighetene. Dette strider mot våre verdier, prinsipper og strategier og er ikke noe vi vil formidle til våre reisende.