Ringer i et blått isvann. Foto

Slik jobber cruiseindustrien med bærekraft

Cruiseindustrien har lenge vært i søkelyset hva gjelder bærekraft, og heldigvis skjer det mye på denne fronten. Det er kanskje mulig å dra på cruise og samtidig bry seg om miljøet?

Vi skal ikke sitte her og fortelle dere at cruiseindustrien har blitt klimanøytral, men vi skal gi de honnør for jobben de legger ned og ansvaret de nå tar. Berg-Hansen er opptatte av bærekraft, men vi lever samtidig av å formidle reiser. Vi må derfor ha to tanker i hodet samtidig, og applaudere de som tar tak og jobber mot et mer bærekraftig reiseliv.

Havila Kystruten

Havila Kystruten har fokus på å levere bærekraftige naturopplevelser både på sjø og på land. Alle passasjerskip er utstyrt med verdens største batteripakke med strøm hentet fra vannkraft, noe som gjør det mulig å seile helt utslippsfritt i fire timer. Når batteriene er tomme, skifter skipet over til naturgass.

Havila samarbeider med leverandører som har fokus på miljøet, og har et eget Eco Voyager Program som gjør at både gjester og mannskap kan jobbe sammen for å skape en grønnere reise ved hjelp av dagens teknologi. Dette innebærer blant annet bevisstgjøring og oppfordring til å ta miljøvennlige valg, redusere matavfall, plast og papir om bord. Les mer om Havila Kystruten og bærekraft her.

Hurtigruten

Hurtigruten kaller seg selv grønne pionerer, og har lansert verdens to første hybriddrevne ekspedisjonsskip ved navn MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen. Disse skipene er foregangere, og viser at man med innovativ bærekraftig teknologi kan redusere fotavtrykket etter cruiseskip betydelig.

Skipene har selvsagt også tatt de forhåndsreglene de kan for å gjøre oppholdet ditt om bord så bærekraftig som mulig, ved eksempelvis å stoppe bruken av all engangsplast og servere planetvennlig plantebasert mat. I løpet av seilingen vil du lære mye om bærekraft, klimaforandringer og hvilken påvirkning dette har for det området du reiser i. Les mer om Hurtigruten og bærekraft her.

MSC Cruises

MSC Cruises jobber for å oppnå karbonnøytral drift innen 2050, og på sikt netto nullutslipp på tvers av alle sine operasjoner. I 2019 var omtrent 10% av rederiets utflukter med turoperatører sertifisert etter standarder utarbeidet av Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Rederiet har forvandlet det forlatte industrianlegget Ocean Cay i Karibien til Ocean Cay MSC Marine Reserve – et reisemål hvor fokuset er å bevare havet, korallrevene og plantene. Med hjelp av miljøsensitiv utvikling har MSC Cruises her bidratt til å øke det biologiske mangfoldet på og rundt øya – både i vannet, i luften og på land.

Norwegian Cruise Line

Norwegian Cruise Line forpliktet seg i juni 2021 til å kjøpe rundt 3 millioner tonn karbonkompensasjon over en treårsperiode, for å bygge bro over gapet i sitt avkarboniseringsarbeid, frem til ny teknologi blir tilgjengelig. Alle skipene i flåten har en såkalt Shipboard Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) som skal forbedre skipenes generelle driftseffektivitet. Rederiet selvproduserer også mer enn 80% av vannet som benyttes om bord og streber etter å redusere avfall gjennom innovative teknologier, opplæring av personalet og implementering av strenge resirkuleringsprogrammer.

Rederiet signerte i 2018 den historiske avtalen med CLIA om å redusere cruiseindustriens karbonutslipp med 40% innen 2030, sammenlignet med 2008.

Royal Caribbean

Royal Caribbeans program; Save the Waves, begynte som et resirkuleringsprogram i 1992, men har utviklet seg til å bli en bedriftsomfattende filosofi som innebærer rederiets forpliktelse til blant annet avfallshåndtering og energibesparende teknologier.

Royal Caribbean (RCCL) slo seg i 2016 sammen med WWF (World Wildlife Foundation) for å etablere ambisiøse bærekraftsmål og for å skape partnerskap som skal støtte WWFs globale havbevaringsprosjekter. Samarbeidet fokuserer på tre nøkkelområder: Utslippsreduksjon, destinasjonsforvaltning og bærekraftige innkjøp. Rederiet har blant annet oppnådd 35% utslippsreduksjon ett år tidligere enn planlagt, og tilbyr rundt 2.000 GSTC-sertifiserte utflukter (dobbelt så mange som opprinnelig var målet).