Vilkår privatkunde


Avtalen mellom deg og Berg-Hansen inngås i det tidspunktet du får tilsendt en skriftlig bekreftelse på bestillingen (reiseruten) per e-post. Berg-Hansen anbefaler deg å lese vilkårene nedenfor.


1. Definisjoner

  • «Kunde» betyr en kunde som bestiller privatreise hos Berg-Hansen.
  • «Tjeneste» betyr en tjeneste som tilbys på nettstedet eller hos reiserådgiver, som bestilling av transporttjenester og tilleggstjenester.
  • «Digitalt» betyr Berg-Hansen app og nettsiden www.berg-Hansen.no.
  • «Nettsted» betyr nettsiden www.berg-hansen.no
  • «Reiserådgiver» betyr en person hos Berg-Hansen.
  • «Leverandør» betyr en leverandør av tjenester, som for eksempel et flyselskap eller et hotell.


2. Bestilling – bekreftelse, endring, avbestilling og refusjon

Ved bestilling er kunden ansvarlig for at informasjonen opplyser om seg selv og eventuelt reisefølget er korrekt. Vi understreker at alle navn i flybestillinger må skrives slik de framgår i gyldige pass.

Ved bestilling vil kunden bli informert om betingelser for avbestilling og endring av reisen. Hvis du trenger hjelp til å endre eller avbestille bestillingen din, kan du kontakte oss på telefon (+47 220) 08050 eller e-post og chat.

Berg-Hansen sender bekreftelse på bestillingen og kvitteringen til kunden på e-postadressen som ble oppgitt av kunden da bestillingen ble foretatt. Kunden plikter å sjekke sin e-post for informasjon fra Berg-Hansen etter at en bestilling er gjort. Kontroller e-postene nøye ved mottakelsen. Dersom slik bekreftelse ikke er mottatt innen 24 timer må kunden kontakte Berg-Hansen på (+47 220) 08050 eller e-post.

Varsel om eventuelle ruteendringer eller lignende vil bli sendt til kundens e-postadresse. Kunden plikter derfor til å kontrollere sin e-post jevnlig frem mot avreise.

Prisliste for reisebyråtjenester hos Berg-Hansen Reisebureau AS (priser i NOK inkl. MVA):

Online bestilling på nettside/webgate/appPris per person/per billett
Fly, hotell og leiebilNOK 105,-
Offline bestilling ved vårt kundesenter Pris per person/per billett
Fly i NorgeNOK 223,-
Fly i NordenNOK 223,-
Fly i EuropaNOK 425,-
Fly interkontinentaltNOK 625,-
Hotell, leiebil og båtNOK 112,-
Reiseplanlegging/reiserådgivingNOK 995,- per time
Diverse andre tjenester Pris per person/per billett
Refusjon GDS (utstedt/aktivert billett)NOK 375,-
Offline endring (tid, dato, reiserute)NOK 375,-
24-timers vakttelefon (per henvendelse)NOK 530,-

Eventuelle avgifter fra flyselskapet/hotellet kan tilkomme. Dersom du har bestilt et hotell, vil ditt kredittkort benyttes som garanti. Betalingen for selve hotelloppholdet gjøres direkte på hotellet (unntaket er hotellpriser merket med forhåndsbetaling).

Hvis kunde ikke får benyttet flybilletten får kunde tilbakebetalt flyskatter og eventuelle beløp som flyselskapet vil refundere, såfremt disse utgjør mer enn prisen på vårt servicegebyr (se  «Refusjon GDS» i prislisten over). Merk at behandlingen av refusjonen kan ta flere uker, det er avhengig av den enkelte leverandøren sine rutiner.

Forbrukerens angrefrist ved fjernsalg gjelder ikke ved kjøp av transport- og reisetjenester. Lov om angrerett gjelder ikke ved kjøp av flybilletter på nettstedet. Ved bestilling av kun flyreiser gjelder ikke lov om pakkereiser.

Personlige opplysninger blir ikke videresendt til noen andre enn flyselskapet du skal reise med, leiebilfirma eller hotellet du skal bo på. Se personvernerklæring for mer informasjon om personlig data.

For å bruke nettstedet/kjøpe reiser digitalt må kunde være fylt 18 år og for øvrig kunne påta seg kontraktsrettslige forpliktelser også på vegne av eventuelle andre personer som er inkludert i bestillingen.

Ved bestilling av påmeldingsturer, se pkt 13.

3. Tilgjengelige tjenester digitalt

Berg-Hansen utvikler, oppdaterer og driver Berg-Hansen app og nettstedet som et grensesnitt mellom kunden og leverandørene. Flytransport- og hotelltjenester, leie av bil og kjøp av togbilletter er underlagt reglene og begrensningene til leverandøren. Reglene og begrensningene kan omfatte restriksjoner og/eller avgifter for avbestillinger og endringer. Det er kundens ansvar å følge hotellets og flyselskapets regler og begrensninger, spesielt med hensyn til innsjekkingstider og godkjente forbindelsestider mellom flere flyvninger (fly-/rutebytte). Flere flyselskaper kan kreve tilleggsavgifter for måltider, bagasje, setevalg osv.

Priser endres når som helst, men ikke for bestillinger som er bekreftet av Berg-Hansen.no i henhold til punkt 2 ovenfor. Berg-Hansen forbeholder seg retten til å kansellere kunden sin bestilling hvis full betaling ikke er mottatt i tide.

4. Annen dokumentasjon, helse, forsikring

Det er kundens ansvar å sikre at han/hun er innforstått med krav som for eksempel pass, visum, valuta, vaksinasjon og helse. Prisene på nettstedet inkluderer ikke reiseforsikring. Relevant reiseforsikring for den aktuelle reisen er kunde sitt ansvar å tegne, og anbefales alltid å ha gyldig reiseforsikring i forbindelse med den aktuelle reisen.

I tillegg til egen reiseforsikring anbefales kunde å ha Europeisk Helsetrygdkort (tidligere Trygdekontorets skjema E111) med på reisen. Det er den reisendes eget ansvar å kontrollere om vaksinasjoner anbefales eller er obligatorisk ved innreise til et annet land. Opplysninger kan fås hos lege eller hos Folkehelseinstituttet.

Før bestilling av reiser til utlandet anbefaler Berg-Hansen våre kunder å lese utenriksdepartementets reiseråd.

5. Berg-Hansen sitt erstatningsansvar

Berg-Hansen er kun formidler (agent) for flyselskapene, og har intet ansvar for flyselskapenes oppfyllelse av transportavtalen. Dette er etter luftfartslovgivingen et forhold mellom passasjer og flyselskap.

Forsinkelser og/eller kanselleringer kan dessverre forekomme fra tid til annen. Flyselskapene har egne regler for dekning av mat, evt. hotellovernatting osv., som er regulert av internasjonale bestemmelser. Ved slike hendelser skal flyselskapets ansatte på det sted problemene oppstår, kontaktes. Berg-Hansen vil likevel så langt som mulig forsøke å avhjelpe problemer som måtte oppstå ved omfattende forsinkelser og kanselleringer som er forårsaket av omstendigheter som må betegnes som force majeure.

Ved ekstraordinære forsinkelser som skyldes force majeure forholder vi oss til de retningslinjene vi får av flyselskapet. Berg-Hansen kan ikke holdes ansvarlig for tjenestene som kunden har bestilt fra leverandører eller hvis kunden kan kreve erstatning for skadene i henhold til en forsikringspolise.

Informasjonen på nettstedet er levert av leverandørene. Berg-Hansen.no påtar seg ikke ansvar for eventuell feil eller unøyaktig informasjon. Kunde aksepterer at Berg-Hansen.no ikke er ansvarlig for direkte eller indirekte tap (følgetap) som oppstår i forbindelse med bruken av nettstedet, forsinkelser eller manglende mulighet til å bruke nettstedet, eller fra kundens bruk av lenker fra nettstedet.

6. Pris og betaling

Kontroller at det stemmer med deres ønske. Totalprisen oppgitt skal inkludere alle gebyrer, avgifter og skatter påkrevd her i Norge. Lokale skatter og avgifter (for eksempel flyplassavgift, tollavgift, hotellskatter, turistskatter, osv.) er ikke inkludert og betales på stedet. Prisene inkluderer flyskatter og avgifter på rimeligste reiserute. Alle flybilletter utstedes og ditt kredittkort belastes umiddelbart. Hotell kan ha varierte betalingsbetingelser. Noen rom krever forhåndsbetaling. Da trekker hotellet beløpet umiddelbart. I de fleste tilfeller betaler du direkte på hotellet. Kunde blir informert om dette ved bestilling.

7. Lovvalg og verneting

Partenes rettigheter og plikter i henhold til disse generelle vilkårene bestemmes i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom Berg-Hansen og kunde skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlingene ikke frem, kan Berg-Hansen og/eller kunde bringe saken inn for de ordinære domstoler med mindre partene blir enig om å bruke voldgift. Verneting etter denne avtalen er Oslo Tingrett.

8. Force majeure

Hvis det inntreffer en «force majeure» situasjon (eksempelvis streik blant leverandører eller flygeledere) betyr det at forpliktelsene i disse generelle vilkårene blir midlertidig opphevet. Når funksjonaliteten i Berg-Hansen.no rammes av force majeure skal ikke Berg-Hansen.no holdes ansvarlig for manglende mulighet til å oppfylle sine forpliktelser.

9. Pakkereiseloven

En pakkereise er når du kjøper to eller flere reiseelementer samtidig, og som er til personlig bruk. Les mer om alminnelig vilkår for pakkereiser her.

10. Mangel

Kunde forplikter å informere oss dersom bekreftelsen på det bestilte produktet ikke samsvarer med bestillingen med en gang dette er oppdaget. Ta kontakt med Berg-Hansen samme dag, per telefon (+47 220) 08050.

11. Klage

Dersom kunden har forhold han/hun ønsker å klage på må kunden først klage på stedet direkte til leverandøren. Kontakt deretter Berg-Hansen umiddelbart slik at vi kan ta stilling til klagen på et tidligst mulig tidspunkt. Dersom den reisende ønsker å fremsette en klage etter hjemkomst må klagen være Berg-Hansen i hende innen 30 dager etter hjemkomst. Dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for Transportklagenemnda eller pakkereisenemnda eller annet tvisteløsningsorgan.

EUs klageportal kan også brukes hvis kunden ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis klager er forbruker bosatt i et annet EU/EØS-land. Klagen inngis her.

12. Gavekort

Gavekort er gyldig i 24 måneder og kan benyttes på reiser bestilt hos Berg-Hansen. Gavekort er et verdidokument, og kan ikke erstattes dersom tapt/mistet.

For å bestille reise og betale med gavekort må du kontakte oss på telefon (+47 220) 08050 eller e-post, så hjelper vi deg. Vi trenger gavekort-id/bilde av gavekortet og belaster så gavekortet helt eller delvis for reisen som kjøpes.

13. Påmeldingsturer

Betingelser for påmeldingsturer: Bestillingen er bindende, og det innbetalte depositum er ikke refunderbart ved avbestilling.
Se ellers avbestilling- og refusjonsregler for hver enkelt påmeldingstur.  Vi anbefaler deg å tegne gyldig reise- og avbestillingsforsikring.